TalentScreen

Loopbaanbegeleiding

Uw Loopbaan ..... komt door U!Ondersteuning in persoon- en loopbaanontwikkeling
TalentScreen ondersteunt, personen, werknemers en werkgevers met middelen, mensen en technieken om loopbanen, talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen, gericht op de doelen die de organisatie of de persoon zelf stelt.

Doel van TalentScreen is  om de juiste persoon op de juiste plek te hebben, door inzicht te brengen in zijn of haar onbewuste en bewuste talenten en vaardigheden en deze te projecteren op zijn of haar ambities en positie.
TalentScreen maakt gebruik van bijzondere, onconventionele en directe manieren om snelt tot de kern van de persoon te komen. Dit inzicht wordt vervolgens benut om gewenste of noodzakelijke competenties te screenen en indien nodig te ontwikkelen.
TalentScreen werkt voor individuele personen als ook voor teams. In geval van teams zal een juiste en gewogen samenstelling van talenten en competenties uitgangspunt zijn.

TalentScreen biedt specifieke programma’s voor:
· Management development: Match tussen uw positie en ambitie met noodzakelijke vaardigheden en talenten
· Individueel loopbaanontwikkeling en begeleiding: Uiteenzetten van een looppad en benodigde vaardigheden en competenties
· Personeels effectiviteit coaching: Vaardigheden en resultaatcoaching
· Outsourcing: Effectief herplaatsen op basis van competenties en vaardigheden
· Peroneel portfolio management: De juiste persoon op de juiste plaats

TalentScreen werkt via een drie-traps analyse, aangevuld met vaardigheids trainingen ter realisatie van de persoonlijke doelstellingen
Beginnend bij het (1) doel dat iemand of de organisatie stelt,  worden vervolgens persoonlijke eigenschappen en karakteristieken vastgesteld(2) als mede zijn of haar competenties (2) geanalyseerd .
Deze drie zaken dienen allen congruent met elkaar te zijn om succesvol te kunnen worden uitgewerkt. Indien een van de zaken dat niet is , kan middels coaching worden gecorrigeerd of versterkt, of in voorkomende gevallen volgt een ander loopbaan advies met begeleiding.
Talentscreen : diverse specialisten in samenwerkingsverband
TalentScreen is een organisatie waarin diverse HR, Organisatie en Menskennis specialisten samenwerken om verbetertrajecten bij personen te faciliteren. TalentScreen maakt daarbij gebruik van specialisten in reguliere HR / Coaching / Training technieken, maar werkt tevens met uiterst vernieuwende methodieken om personen te doorgronden en in kaart te brengen.
Alles met als doel om snel, to the point, bij de juiste persoonlijke startpunten te belanden waarna verbeter of verander trajecten kunnen plaatsvinden.
Technieken en middelen die worden gehanteerd :
· Tenenanalyse
· Personal Coaching
· Training on the job
· Locatie interviews
· Competentie spelen
· Presentatie technieken
· Sollicitatie training
· Beroepenovezichten
Methodiek

Persoonsdiagnose (wie ben ik):
· Persoonlijke karakteristiek
· Inzicht in persoonlijke blokkades en krachten
· Aanleidingen tot talenten of valkuilen
  • Methodiek: Tenenanalyse en Persoonlijke Interviews
Competentieanalyse (wat kan ik)
· Feitelijke talenten, kennis en kunde
· Bewezen of toegepaste vaardigheden
· Onvolledige of onderontwikkelde vaardigheden
  • Methodiek: Competentiespelen en Analyse interviews
Doel analyse (wat wil ik)
· Vereisten voor de functie of positie
· Mogelijkheden o.b.v. vaardigheden
· Wensen
  • Methodiek:  Beroepenindeling en vaardigheden inventarisatie
Context
· Organisatie doelen
· Organisatie mogelijkheden
· ‘Management opdracht’
  • Methodiek: Management interviews, job inventarisatie…..

TalentScreen werkt snel, effectief en persoonlijk. Doel is om het meeste uit mensen te halen .

Geinteresseerd ? Neem dan vrijblijvend contact op en we bespreken de mogelijkheden .