TalentScreen

Tenenlezen

Tenen Tonen TalentenWat is tenenlezen?
Tenenlezen is een bijzondere, verassende en verhelderende methode om inzicht te krijgen in je karakter, gedrag en levenshouding. Aan de hand van de vorm en stand van de tenen, maar ook vele details zoals nagels, eksterogen schimmels en eelt, kun je heel goed afleiden wat er speelt binnen een persoon. Zowel gedrag als gevoelens kan via de tenen kenbaar gemaakt worden. Elk gedrag is te verklaren, er zit altijd een verhaal achter. Het is vaak een kwestie van Herken, Erken en Verander daar waar je eventueel in wilt veranderen. Hoe meer jij je sterke kanten kent, hoe gemakkelijker je kunt kiezen voor de richting in je leven. Aangezien tenen één op één weerspiegelen wat er in een persoon leeft, bespoedigt dit het herken en erken proces.

Wat kun je ermee?
J e krijgt inzicht in je kwaliteiten, je valkuilen en je knelpunten van hoe jij als mens bent, handelt en alles ervaart. Het kan zeer verhelderend zijn, om een spiegel voorgehouden te krijgen en je eigen ontwikkeling te volgen. Want tenen tonen niet alleen wat er speelt, maar ook hoe iets zich heeft ontwikkeld of zelfs gaat ontwikkelen. In relaties en bij opvoeding is tenenlezen een waardevolle methode om te kunnen zien waar harmonie en conflicten liggen. Maar ook bij onbevredigende gevoelens of verlangens en ambities werkt tenenlezen verhelderend.
Tenenlezen kan daarom een goede hulp zijn bij de opvoeding naar kinderen toe, omdat ouders meer inzicht krijgen in het gedrag van het kind en het kind beter kunnen stimuleren en motiveren daar waar het kind vastloopt. Dit inzicht kan uiteindelijk weer leiden tot meer duidelijkheid en extra begrip en tot een betere verstandhouding.
Tenenlezen kan tevens zeer verhelderend werken bij loopbaanplanning. Sommige persoonlijke karakteristieken of talenten komen wellicht beter of slechter tot uiting en ontwikkeling bij bepaalde loopbanen, , carrierestappen of werkplekken. Leiderschap vereist bijvoorbeeld andere kwaliteiten en talenten, dan iemand in dienstbare posities. Herken uw kwaliteiten en talenten en het helpt bij het inrichten van uw loopbaan.
Waar komt het vandaan?
De Oosterse geneeswijze wist al duizenden jaren geleden dat je de mens in zijn geheel moet zien.
Beter gezegd: lichaam ziel en geest zijn één . Alles aan de buitenkant zegt iets over de binnenkant van het lichaam en vice versa. Dit uitgangspunt staat centraal bij Tenenlezen. Tenen, als uiteinden van energiebanen in ons lichaam, vertelt via de buitenkant hoe wij in elkaar steken.
Inmiddels is Tenelezen een steeds breder toegepaste methodiek voor persoonsdiagnose, met erkende tenenlezers in verschillende 19 landen en centrale stichtingen in Nederland, Belgie en Zwitserland.